Disclaimer

Disclaimer

De informatie op de website van het Ichthus College te Veenendaal wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het Ichthus College is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Teksten op de website mogen, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruikt worden. Alle andere werken zoals foto’s, filmpjes e.d. mogen op een beeldscherm geladen worden, bekeken en afgedrukt worden. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging als dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site is aangegeven.

Foto- en videomateriaal

Het Ichthus College spant zich in om voor elke publicatie iedere betrokkene vooraf toestemming te vragen. Mocht onverhoopt er toch een foto van u/jou gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor is verkregen of waar u/jij bezwaar tegen zou willen maken kunt u/jij contact opnemen met ons secretariaat.