Onderwijs

Ondersteuning

Als school hebben wij een zorgplicht. Dit houdt in dat we iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek moet bieden. Dat doen we niet alleen omdat dit een verplichting is, maar ook omdat we het vanuit onze christelijke grondslag belangrijk vinden. Wij bieden op diverse manieren ondersteuning.

Het Zorg- en Adviesteam

Heb je extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanwege een diagnose? Dan is het belangrijk dat je mentor dit weet. Ook is er een zorgteam. Dit team staat onder leiding van een zorgcoördinator en bestaat verder uit een schoolmaatschappelijk werker, een schoolpastor, een orthopedagoog (samen: de sociaal-emotioneel begeleiders), remedial teachers en een zorgdocent. Het Zorgteam zorgt dat jij de juiste begeleiding krijgt, zodat je uit de voeten kunt met je talenten. De zorgdocent (een specialist in gedrag en diagnostiek) werkt vanuit de zorgklas. Dat is een time-out ruimte waar leerlingen zich kunnen terugtrekken als het even niet gaat. Je kunt daar in alle rust werken. Een remedial teacher geeft extra lesondersteuning, vaak bij taal of rekenen.

Mediatheek

De mediatheek is niet alleen de plek waar je boeken, dvd’s en andere informatiedragers kunt lenen. Het is ook een ruimte waar wordt geleerd. Je kunt er achter de pc informatie opzoeken en werken aan je profielstuk of aan een vrije opdracht. In de mediatheek werkt een team van medewerkers. Ze kunnen je ondersteunen bij het opzoeken van informatie. Je kunt de mediatheekboeken van het Ichthus College ook zelf verlengen, reserveren en in de catalogus zoeken op titel, auteur, trefwoord, vak en nog veel meer mogelijkheden. Je kunt dit doen op de eigen website en app van onze mediatheek.

Het opvanglokaal

Ben je te laat op school? Ben je uit de les verwijderd? Of heb je iets anders gedaan wat niet mag? Dan moet je je melden in het opvanglokaal. Hier zit je ook je straf uit.

De decaan

Op school heb je belangrijke keuzes te maken. Welk profiel kies ik? En welke studie wil ik volgen na de middelbare school? Je bespreekt je keuzes bij je mentor. Blijf je met vragen zitten en kom je er toch niet goed uit? Dan kun je ook terecht bij de decanen. Zij zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk proces van profielkeuze en keuze voor de vervolgopleiding. De decaan is op de hoogte van de vervolgopleidingen en kan je dus goed adviseren. De decanen adviseren ook de mentoren en docenten.

Toa’s en lesassistenten

Toa staat voor: technisch onderwijsassistent. De toa’s assisteren vooral bij natuurkunde, scheikunde en biologie, onder meer bij practicumlessen. De toa’s letten er ook op dat je veilig werkt. Onze lesassistenten ondersteunen bij lessen op het gebied van technologie, beeldende vorming en science.