Praktische informatie

Vertrouwenspersonen

Heb je een klacht over maatregelen die zijn genomen of juist niet zijn genomen? Of ben jij het slachtoffer van (online) pesterijen, discriminatie of ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van onze school. Deze vertrouwenspersoon is er ook voor je ouders en voor personeelsleden.