Werken bij

docent informatica 0,6-1,0 FTE

Zoek je een dynamische baan? Ligt je hart bij het vak informatica? Kun je goed overweg met leerlingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functie:
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een naar een docent voor het geven van het vak informatica en ICT life science aan havo en vwo onder- en bovenbouw. Het betreft een vacature voor het verzorgen van ongeveer 15 tot 25 lesuren per week.

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • een relevante onderwijsbevoegdheid heeft op het gebied van informatica of aanverwante vakgebieden dan wel de bereidheid heeft om die te behalen, of ervaring heeft binnen de IT en de overstap wil maken naar het voortgezet onderwijs;
  • kennis heeft van: algemene begrippen uit de ICT, (Web)design, Media, Hardware (Arduino, Micro:Bit, Esp32), Game Design, Programmeren en Databases.
  • veel affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van IT en die weet om te zetten in de lespraktijk van de genoemde vakken;
  • de creativiteit bezit om voor een belangrijk deel de eigen lessen te ontwikkelen en/of bestaand materiaal te arrangeren in samenwerking met collega’s;
  • in staat is om het nieuwe examenprogramma informatica vorm te geven d.m.v. nieuw lesmateriaal;
  • over pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
  • coachende vaardigheden heeft om leerlingen te ondersteunen in zelfstandigheid en samenwerken;
  • innovatieve ideeën heeft over de invulling van het vak.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 
 
Meer informatie:         
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer W. Blankestijn, directeur havo, telefoonnummer: (0318) 54 32 10.

Sollicitatie:
Wij nodigen je uit om te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 23 oktober 2020*. Richt je sollicitatie aan de voorzitter van het college van bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.

*Deze vacature blijft van kracht tot er een benoeming heeft plaats gevonden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.