Extra

Data
27 t/m 30-08 pws week vwo 6
27 en 28-08 Introductiedagen alle klassen behalve AG6 (informatie volgt via leerjaarcoördinator)
27-08 19:30 uur Voorlichtingsavond T4 ouders en leerlingen 
28-08 18:30 uur Voorlichtingsavond H5ABCD ouders en leerlingen
28-08 19:45 uur Voorlichtingsavond H5EFGH ouders en leerlingen
28-08 9:00-16:00 uur Profieldag H3 en V3 (stk)
29-08 19:30 uur Voorlichtingsavond ouders en leerlingen T3
29-08 9:00-15:00 uur Excursie Beeld en geluid H4-P O en MC (wlv)

Donderdag 29 augustus start reguliere lesprogramma alle klassen

Verzoek om overplaatsing
Een nieuwe klas is soms best even wennen. Daar zijn we ons van bewust en daarom beginnen we met elkaar aan groepsvorming in de klas. Een nieuwe start, een nieuwe kans. Daarom begin je altijd in de klas waarin je bent ingedeeld. Blijkt na een volledig lesweek dat je met nog geen enkele leerling uit de klas aansluiting hebt gevonden, dan kunnen je ouders een gemotiveerd verzoek tot overplaatsing naar een andere klas doen. Ouders kunnen dat gemotiveerde verzoek, gericht aan de leerjaarcoördinator, per mail indienen op donderdag 5 september van 8.00 - 12.00 uur. Eerder gedane verzoeken worden niet behandeling genomen. Het is ook goed dat jullie je realiseren dat aan een groot aantal van dergelijke verzoeken niet voldaan kan worden vanwege roostertechnische of school organisatorische redenen.

Voorlichtingsavonden voor ouders (en leerlingen) in de periode na de zomervakantie
02-09 18:30 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen T2
02-09 20:00 uur          Voorlichtingsavond ouders T1/TH1
03-09 20:00 uur          Voorlichtingsavond ouders A1
03-09 18:30 uur          Voorlichtingsavond AG6 ouders en leerlingen
04-09 18:30 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen H2ABCD
04-09 19:45 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen H2EFGH
05-09 20:00 uur          Voorlichtingsavond ouders HA1
09-09 18:30 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen AG4      
09-09 20:00 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen AG5
10-09 18:30 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen H4ABCD
10-09 20:00 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen H4EFGH
11-09 19:30 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen H3
12-09 18:30 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen AG2
12-09 20:00 uur          Voorlichtingsavond ouders en leerlingen AG3

Voor deze en overige data verwijzen we ook naar de digitale jaaragenda.