Praktische informatie

ANBI-status en KVK

Het Ichthus College is door de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze school aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Om de ANBI-status te behouden zijn wij verplicht om de volgende gegevens via deze website openbaar te maken.

Naam

De officiële naam van de school is Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving. De school is echter bekend onder de naam Ichthus College Veenendaal.

KVK en/of RSIN nummer

Ons RSIN nummer is 0025.68.603, het KVK nummer is 41178566.

Contactgegevens

Bezoekadres: Vondellaan 4
Postcode: 3906 EA Veenendaal
Postadres: Postbus 227
Postcode: 3900 AE Veenendaal
Plaats: Veenendaal
Telefoon: 0318-543210
Website: www.ichthuscollege.nl
E-mail: [email protected]

Doelstelling

De doelstelling van onze school is terug te vinden onder het kopje onderwijs.

Actueel beleidsplan

De hoofdlijnen van het werk dat onze school doet, is ondergebracht in onze missie. Onze speerpunten voor de komende tijd liggen op 3 vlakken:

  • internationaal leren;
  • duidelijke profilering van afdelingen;
  • omgaan met verschillen.

Onze school wordt enerzijds bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, anderzijds is de school aangewezen op gelden van derden (waar onder ouders) om meer dan alleen maar de basisactiviteiten te kunnen doen. Hiervoor hebben wij een vrijwillige bijdrage van ouders nodig en zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om extra geld te werven d.m.v. subsidieaanvragen, extra bijdragen van derden, projectgelden van andere instanties etc.

Wij hebben als instelling geen winstoogmerk. Naast een bepaald (door de Raad van Toezicht goedgekeurd) buffervermogen, worden extra gelden niet opgepot maar in onderwijs en aanverwante projecten geïnvesteerd.

Vanuit ons ideële gedachtengoed zetten wij acties op touw én halen wij wekelijks geld op voor projecten in de wereld die onze naaste voorzien in hun eerste levensbehoefte of hun educatie naar een hoger niveau brengt.

Samenstelling Raad van Toezicht en het beloningsbeleid

De samenstelling van de Raad vanToezicht vindt u in de schoolgids. De Raad van Toezicht van de school kent het normale onderwijs beloningsbeleid zoals ook vastgelegd in de cao VO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris, maar slecht een kleine onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Actueel verslag van de activiteiten

Het Ichthus College stelt elk jaar een verslag op van de activiteiten van het afgelopen boekjaar. Onderdeel van dat verslag is de jaarrekening. De accountant van het Ichthus College heeft het jaarverslag en de jaarrekening gecontroleerd, en een controleverklaring afgegeven.

De jaarverslagen vindt u hier