Praktische informatie

Vertrouwenspersonen

Voor slachtoffers van (online) pesterijen, discriminatie of ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. Ook voor andere klachten die met schoolzaken te maken hebben zijn er vertrouwenspersonen op school.  Deze vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en personeelsleden.

De vertrouwenspersonen zorgen voor opvang van de klager. De vertrouwenspersonen garanderen vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant hebben zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.