Wij zijn het Ichthus

Identiteit

Wij zijn het Ichthus College, een christelijke school op reformatorische grondslag. De Bijbel is ons kompas. Samen met alle leerlingen vormen we een mini-maatschappij. Zo bereiden we je voor op een vervolgstudie en op de maatschappij.

Middenin de maatschappij

Bij ons krijg je onderwijs van de beste kwaliteit. Passend bij jouw talenten, de ontwikkelingen in de maatschappij én de identiteit van onze school. Met ons onderwijs staan we middenin de samenleving.

Veiligheid en openheid

We vinden het belangrijk dat je je kunt ontwikkelen en dat je tot bloei komt. Dat je goed kunt opschieten met medeleerlingen en docenten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt zeggen wat je bezighoudt. Daarom besteden we veel aandacht aan een sfeer van veiligheid en openheid. Dat doen we op basis van de waarden en normen uit de Bijbel.

Het Woord van God centraal

Op onze school staat het Woord van God centraal. Elke dag weer maken we Zijn Naam aan je bekend: I-CH-TH-U-S. Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker. Waarom we dat doen? Omdat we het belangrijk vinden dat je beseft dat jij waardevol bent in de ogen van God en dat God jouw behoud op het oog heeft; los van jouw talenten en mogelijkheden. We helpen je graag om te ontdekken wat écht van waarde is. Zodat je stevig leert staan en verantwoordelijkheid leert nemen; als christen én als burger.

Toegankelijk voor iedereen

Onze school biedt een plek voor iedereen die zich thuisvoelt binnen in / of respect heeft voor het christelijke klimaat van onze school. Dat levert leerzame en respectvolle gesprekken over elkaars visie op het christelijk geloof. Waardevol voor jouw ontwikkeling en vorming!

Koersvast én grensverleggend

Het Ichthus College staat voor koersvast en grensverleggend onderwijs. Koersvast omdat we bij alles wat we denken en doen de Bijbel, én de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften, gebruiken als kompas. Grensverleggend omdat we binnen onze school altijd op zoek zijn naar verdere verbetering van het onderwijs en het leren in een internationale context.